Ndryshimet fiskale nga 01.01.2021

Duke qene se ndryshimet fiskale jane vemendje e rendesishme e bizneseve dhe operatoreve ne treg, duke qene edhe te vazhdueshme duhet treguar nje kujdes akoma me i madh.

Kemi sjelle ne vemendjen tuaj shume shkurt pikat kryesore te cilat hyjne ne fuqi nga 01.01.2021:

Ndryshimi I pragut te regjistrimit per TVSH:

Regjistrimi per TVSH aktualisht eshte 2 milion leke, behet 10 milion nga 1 Janar 2021

Qarkullimi vjetor nga 5-10 milion mund te zgjedh te aplikoj regjimin normal per TVSH

Profesionist I lire aktualisht I regjistruar me TVSH pavarsisht nga qarkullimi, kufiri per TVSH do te jete 10 milion duke filluar nga 1 Janar 2021

Tatimi mbi fitimin:

Te ardhura deri ne 14 milion leke, tatimi: 0% duke filluar nga 1 Janar 2021

Te ardhura mbi 14 milion leke, tatimi: 15 % duke filluar nga 1 Janar 2021

Fiskalizimi ( Fatura elektronike) zbatimi:

Ligji Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” përcakton parimet, rregullat, kriteret, detyrimet, afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen nga tatimpaguesit lidhur me lëshimin e faturës, faturës shoqëruese dhe faturës elektronike.

  • Faza 1-Transaksion pa para ne dore: biznes-Shtet, duke filluar nga 1 Janar 2021
  • Faza 2-Transaksion pa para ne dore: biznes-biznes,duke filluar nga 1 Korrik 2021
  • Faza 3-Transaksion me para ne dore: biznes-biznes, duke filluar nga 1 Shtator 2021

Join The Discussion

Compare listings

Compare
× How can I help you?