July 2023

Ndarja e zonave ne Tirane

Ndarja sipas zonave: ZONA 11/1 Kinema “Ali Demi”, fusha e sportit, fshati Shkozë, depo e ujit1/2 Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, Lanabregas, Linzë, Sauk ZONA 22/1 Piramida, Stadiumi “Qemal Stafa”2/2 Pazari Ri, 9 katëshet, sheshi “Avni Rustemi”2/3 Ministria e Jashtme, Brryli2/4 Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane2/5 Qyteti “Studenti”, Fakulteti Ekonomik, Varrezat e...

Cmimet e references per banesat

ÇMIMET MESATARE REFERUESE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR VLERËSIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME PËR BANESATÇmimet mesatare referuese të shitblerjes së:a) ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas qarqeve.a.1) Çmimet mesatare referuese të shitblerjes së ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas...

Mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së paluajtshme dhe taksat e tatimet që do të llogariten

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, tëKushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nëzbatim, të nenit 11, të ligjit nr. 8438, datë28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", tëndryshuar, ministri i Financave dhe ministri iDrejtësisë: Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritëe paluajtshme, tokë (truall apo tokë bujqësore) dhe ndërtesë, tatohet 15 për qind të...

Compare listings

Compare
× How can I help you?