From 1 of July: VAT return, Sale/Purchase Book automatically filled

From July 1, the VAT return and the sale / purchase books are automatically filled in by the Fiscalization systemJune 30, the deadline for manual replenishment through e-filing accounts From July 1, 2022, the sales / purchase books and the VAT return will be filled in automatically, according to the data of the fiscalization system.Until then, the General Directorate of Taxes clarifies to the taxpayer...

Minimum wage starting from April 2022

Starting from April 2022, the minimum basic monthly salary, at the national level for employees, mandatory to be applied by any legal or natural person, local or foreign, is 32,000 ALL. (DCM no. 158, dated 12.03.2022) Gross monthly salary, for the purpose of calculating social security contributions, for employed persons; for self-employed persons; as well as for unpaid family employees with whom the...

Regjistrimi fillestar I biznesit (Person Fizik)

1- Identifikohu ne e-albania si individ 2-Perzgjedh sherbimin: Regjistrimi fillestar i biznesit (Person Fizik)3- Plotesoni formularin sipas fushave perkatese, kujdes te vecante:* Adresa e biznesit*Fusha e veprimtarise4- Mbasi kemi derguar aplikimin dhe eshte gjeneruar NIPT: *regjistro biznesin ne e-Albania* regjistrohu ne: https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOnsi fillim me user:...

Nga 1 janari 2024, tatim progresiv 15 deri 23% për të vetëpunësuarit te profesionet e lira

Nga 1 janari 2024 hyn në fuqi udhëzimi për zbatimin e ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” Përmes ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0%, por të ardhurat neto (fitimi) nga biznesi, pas shpenzimeve të zbritshme sipas nenit 22 të ligjit, të vetëpunësuarit do të tatohen me...

Ndarja e zonave ne Tirane

Ndarja sipas zonave: ZONA 11/1 Kinema “Ali Demi”, fusha e sportit, fshati Shkozë, depo e ujit1/2 Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, Lanabregas, Linzë, Sauk ZONA 22/1 Piramida, Stadiumi “Qemal Stafa”2/2 Pazari Ri, 9 katëshet, sheshi “Avni Rustemi”2/3 Ministria e Jashtme, Brryli2/4 Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane2/5 Qyteti “Studenti”, Fakulteti Ekonomik, Varrezat e...

Cmimet e references per banesat

ÇMIMET MESATARE REFERUESE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR VLERËSIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME PËR BANESATÇmimet mesatare referuese të shitblerjes së:a) ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas qarqeve.a.1) Çmimet mesatare referuese të shitblerjes së ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas...

Mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së paluajtshme dhe taksat e tatimet që do të llogariten

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, tëKushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nëzbatim, të nenit 11, të ligjit nr. 8438, datë28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", tëndryshuar, ministri i Financave dhe ministri iDrejtësisë: Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritëe paluajtshme, tokë (truall apo tokë bujqësore) dhe ndërtesë, tatohet 15 për qind të...

Dita e nje Agjenti Imobiliar

www.santi-partners.com Agjentet Imobiliar jane te licensuar per te ofruar sherbimet e ndermjetesimit te transkasioneve per prona: blerje, shitje, qera per: apartamente, vila, zyra, toka etj Cdo dite eshte ndryshe per nje Agjent Imobiliar pasi ka nje kombinim midis terrenit dhe pjeses administrative. Nje dite tipike eshte ajo e kohes ne zyre, takime me klientet, inspektimet dhe shoqerimet ne prona...

Population density of Tirana

"Scan Intel" has processed the data of Open Data, Municipality of Tirana, regarding population density according to administrative units: Population density is calculated as the average number of people per square kilometer in a given space. Thus, the administrative units "Myslym Shyri", "Tirana e Re" and "21 Djetori" are more populated, compared to the units "Dajt", "Farkë" and "Kashar" as the...

REGJISTRI I NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Të gjitha subjektet, të cilët ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme për të paktën 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, paraqesin kërkesë për regjistrim në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme pranë Ministrisë së Drejtësisë, shoqëruar nga dokumentet si më...

Real Estate Licence

All subjects, who practice the profession of real estate broker for at least 12 months from the entry into force of Law No. 9/2022 "On the profession of real estate broker", submit a request for registration in the Register of Real Estate Brokers Real Estate at the Ministry of Justice, accompanied by the following documents:a) 2 photographs;b) Copy of the identification document;c) Family certificate;ç)...

Compare listings

Compare
× How can I help you?