Real Estate

Ndarja e zonave ne Tirane

Ndarja sipas zonave: ZONA 11/1 Kinema “Ali Demi”, fusha e sportit, fshati Shkozë, depo e ujit1/2 Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, Lanabregas, Linzë, Sauk ZONA 22/1 Piramida, Stadiumi “Qemal Stafa”2/2 Pazari Ri, 9 katëshet, sheshi “Avni Rustemi”2/3 Ministria e Jashtme, Brryli2/4 Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane2/5 Qyteti “Studenti”, Fakulteti Ekonomik, Varrezat e...

Cmimet e references per banesat

ÇMIMET MESATARE REFERUESE PËR METËR KATROR SIPËRFAQE NDËRTIMI PËR VLERËSIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME PËR BANESATÇmimet mesatare referuese të shitblerjes së:a) ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas qarqeve.a.1) Çmimet mesatare referuese të shitblerjes së ndërtesave që përdoren për qëllim banimi, sipas qyteteve, për çdo bashki, sipas...

Mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së paluajtshme dhe taksat e tatimet që do të llogariten

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, tëKushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nëzbatim, të nenit 11, të ligjit nr. 8438, datë28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", tëndryshuar, ministri i Financave dhe ministri iDrejtësisë: Kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritëe paluajtshme, tokë (truall apo tokë bujqësore) dhe ndërtesë, tatohet 15 për qind të...

Dita e nje Agjenti Imobiliar

www.santi-partners.com Agjentet Imobiliar jane te licensuar per te ofruar sherbimet e ndermjetesimit te transkasioneve per prona: blerje, shitje, qera per: apartamente, vila, zyra, toka etj Cdo dite eshte ndryshe per nje Agjent Imobiliar pasi ka nje kombinim midis terrenit dhe pjeses administrative. Nje dite tipike eshte ajo e kohes ne zyre, takime me klientet, inspektimet dhe shoqerimet ne prona...

Population density of Tirana

"Scan Intel" has processed the data of Open Data, Municipality of Tirana, regarding population density according to administrative units: Population density is calculated as the average number of people per square kilometer in a given space. Thus, the administrative units "Myslym Shyri", "Tirana e Re" and "21 Djetori" are more populated, compared to the units "Dajt", "Farkë" and "Kashar" as the...

REGJISTRI I NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

Të gjitha subjektet, të cilët ushtrojnë profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme për të paktën 12 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit nr.9/2022 “Për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme”, paraqesin kërkesë për regjistrim në Regjistrin e Ndërmjetësve të Pasurive të Paluajtshme pranë Ministrisë së Drejtësisë, shoqëruar nga dokumentet si më...

Real Estate Licence

All subjects, who practice the profession of real estate broker for at least 12 months from the entry into force of Law No. 9/2022 "On the profession of real estate broker", submit a request for registration in the Register of Real Estate Brokers Real Estate at the Ministry of Justice, accompanied by the following documents:a) 2 photographs;b) Copy of the identification document;c) Family certificate;ç)...

“The Good Country Index”

According to the https://www.goodcountry.org/ there is an index that refers to measure what each country on earth contributes to the common good of humanity, and what it takes away, relative to its size. In such index, Albania is ranked in the 64th place among 169 countries in the world, in terms of the contribution it makes as a country to its neighbors and the world. This publication comes in...

Information on Foreign Businesses

(Source: National Business Center) Information on Foreign Businesses Legal Reference: - Law No. 9723, dated May 03, 2007, “On the National Registration Center”, as amended; - Law No. 9901, dated April 14, 2008 “On Entrepreneurs and Companies”, as amended.  Preliminary advice Foreign businesses should be consulted in advance in their country, which entity is responsible...

8 quick tips for running a successful business

Running a business it's an Art, you need balance and patience! Based on experience and worldwide opinions we bring together 8 quick tips to take in considerations but not to be limited to: Get OrganizedKeep track of everythingInvestigateUnderstand the opportunities and threats; miss nothingCreate and develop ; always a step forwardNo distractionsSacrificeDeliver...

Compare listings

Compare
× How can I help you?