Tax & Consulting

Regjistrimi fillestar I biznesit (Person Fizik)

1- Identifikohu ne e-albania si individ 2-Perzgjedh sherbimin: Regjistrimi fillestar i biznesit (Person Fizik)3- Plotesoni formularin sipas fushave perkatese, kujdes te vecante:* Adresa e biznesit*Fusha e veprimtarise4- Mbasi kemi derguar aplikimin dhe eshte gjeneruar NIPT: *regjistro biznesin ne e-Albania* regjistrohu ne: https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOnsi fillim me user:...

Nga 1 janari 2024, tatim progresiv 15 deri 23% për të vetëpunësuarit te profesionet e lira

Nga 1 janari 2024 hyn në fuqi udhëzimi për zbatimin e ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” Përmes ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat” nga 1 janari 2024 të vetëpunësuarit e profesioneve të lira nuk do të trajtohem më si biznes i vogël me 0%, por të ardhurat neto (fitimi) nga biznesi, pas shpenzimeve të zbritshme sipas nenit 22 të ligjit, të vetëpunësuarit do të tatohen me...

From 1 of July: VAT return, Sale/Purchase Book automatically filled

From July 1, the VAT return and the sale / purchase books are automatically filled in by the Fiscalization systemJune 30, the deadline for manual replenishment through e-filing accounts From July 1, 2022, the sales / purchase books and the VAT return will be filled in automatically, according to the data of the fiscalization system.Until then, the General Directorate of Taxes clarifies to the taxpayer...

Minimum wage starting from April 2022

Starting from April 2022, the minimum basic monthly salary, at the national level for employees, mandatory to be applied by any legal or natural person, local or foreign, is 32,000 ALL. (DCM no. 158, dated 12.03.2022) Gross monthly salary, for the purpose of calculating social security contributions, for employed persons; for self-employed persons; as well as for unpaid family employees with whom the...

From 07.03.2022 Vat Refund online

From March 7, VAT refund applications only onlineThanks to the digital reimbursement platform, 0 contacts with tax offices. We exempt taxpayers from paper documents. From March 7, 2022, any request for VAT refund will be made only online, through the Digital VAT Refund Platform. The General Directorate of Taxation makes available the guide, which guides taxpayers step by step on how to use the online...

Compare listings

Compare
× How can I help you?