Regjistrimi fillestar I biznesit (Person Fizik)

1- Identifikohu ne e-albania si individ

2-Perzgjedh sherbimin: Regjistrimi fillestar i biznesit (Person Fizik)
3- Plotesoni formularin sipas fushave perkatese, kujdes te vecante:
* Adresa e biznesit
*Fusha e veprimtarise
4- Mbasi kemi derguar aplikimin dhe eshte gjeneruar NIPT:

*regjistro biznesin ne e-Albania
* regjistrohu ne: https://efiling.tatime.gov.al/cats_public/Account/LogOn
si fillim me user: NIPT dhe pass: Tatimetemia12

*Regjistro Emer Mbiemer te Personit Fizik si i vetepunesuar

5- Kontrata e qerase-depozitim tek ne llogarine tek Tatimet (Ceshtjet e mia)

6- Hapja e llogarise bankare

7- Fiskalizimi

  • Certifikata e fiskalizimit – 4000 lek/vit
  • Softwer per leshimin e faturave te fiskalizuar

8- Taksa vendore info dhe pagese

9- Vula ne emer te biznesit

Kujdes:

  • Biznesi mund te regjistrohet me TVSH ose pa TVSH
  • Xhiro e parashikuar vjetore duhet konsideruar gjithsesi

Compare listings

Compare
× How can I help you?