Dita e nje Agjenti Imobiliar

www.santi-partners.com

Agjentet Imobiliar jane te licensuar per te ofruar sherbimet e ndermjetesimit te transkasioneve per prona: blerje, shitje, qera per: apartamente, vila, zyra, toka etj

Cdo dite eshte ndryshe per nje Agjent Imobiliar pasi ka nje kombinim midis terrenit dhe pjeses administrative.

Nje dite tipike eshte ajo e kohes ne zyre, takime me klientet, inspektimet dhe shoqerimet ne prona .

Impenjime te tjera jane dhe ato te gjenerimit te kerkesave, kerkime te ndryshme, informacione mbi tregun, zhvillimet kryesore, marketing etj.

Nje aspekt i rendesishem eshte “follow –up”: ndjekja e bazes se te dhenave per klientet, kontakti i vazhdueshem dhe konsistent.

Si perfundim mund te themi se dita per nje Agjent Imobiliar eshte shume impenjative dhe dinamike duke koordinuar kerkesat, deshirat, pritshmerite dhe mundesite e klienteve per ofrimin e nje sherbimi sa me professional, eficent dhe efektiv.

Join The Discussion

Compare listings

Compare
× How can I help you?